Kredyt hipoteczny – czy tak naprawdę wszyscy rozumiemy to pojęcie?

Posted by admin on Fri, Sep 07 2018 10:55:58

Na rynku nieruchomości w Polsce każdy ro przynosi nowe zmiany i każdy staje się coraz bardziej ciekawy. W związku z tak zwanym bumem na nieruchomości w Polsce warto zapoznać się z pewnymi hasłami czy też definicjami. W tej dziedzinie bardzo istotny okazuje się być kredyt hipoteczny. W związku z tym warto zapoznać się z jego definicją a także z powiązanymi z tym hasłami oraz wieloma sloganami jakimi jesteśmy bombardowani odkąd pojawił się w Polsce tak zwany bum na nieruchomości.

Kredyt hipoteczny - pożyczka z banku, której teoretycznym zabezpieczeniem jest kupowane od dewelopera bądź spółdzielni mieszkaniowej, prywatnego właściciela – mieszkanie lub dom.

Z pewnością jednak niewielu z nas wie że w Polsce mamy do czynienia z produktem hipotecznym, a nie z kredytem hipotecznym. Kredyt zabezpieczony hipoteką nieruchomości w najbardziej prawidłowej formie funkcjonuje stosunkowo rzadko, np. w USA, ale nazywanie każdej pożyczki pod zastaw nieruchomości kredytem hipotecznym to duże nadużycie.

W Polsce, zaciągając zobowiązanie w banku w celu zakupu mieszkania lub domu, odpowiadamy wówczas za spłatę całości kapitału wraz z odsetkami bez względu na to, jaką przyszłą wartość będzie miało nasze mieszkanie czy też dom. Mówiąc kolokwialnie odpowiadamy tak naprawdę całym swoim obecnym ale też przyszłym majątkiem, do chwili zaspokojenia wszystkich zobowiązań wobec banku, a dług jak wiemy może być też dziedziczony.

W przypadku niemożności obsługi długu hipotecznego, bank może wypowiedzieć umowę kredytową z nakazem natychmiastowej spłaty. Dochodzi wówczas do egzekucji komorniczej, w wyniku której komornik ze sprzedaży mieszkania bądź też domu odzyska jedynie część środków na pokrycie długu hipotecznego. Pozostałą różnicę dłużnik zobowiązany jest zwrócić, zazwyczaj z odsetkami karnymi, które dodatkowo znacznie podbijają wartość pozostałego kapitału.

Kredyt hipoteczny obecnie jest tani – jak się okazuje obsługa miesięczna zobowiązania kredytowego jest w ostatnim czasie możliwie najniższa – oczywiście ma na to wpływ seria obniżek poziomu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, która doprowadziła do najniższych wartości w historii odczytów.

W mediach już od kilku lat utrwalił się nieprawidłowy i kłamliwy przekaz, że kredyt hipoteczny jest wyjątkowo korzystnie zaciągnąć teraz i w związku z tym jest to oczywiście najlepszy czas na „zakup” mieszkania bądź domu. Wyliczana wartość miesięcznej raty serwowanego przez banki produktu hipotecznego jest sztucznie zaniżona przede wszystkim z uwagi na to, że stopy procentowe, ściśle powiązane z kredytem, są zmienne. Wystarczy zapoznać się z wykresem wysokości stóp procentowych w czasie aby łatwo zauważyć, że obecny poziom jest ogromnym ewenementem, który wcześniej czy później zostanie zniwelowany na rzecz wyższych wartości. Taki stan rzeczy automatycznie przełoży się na wyraźny wzrost obciążenia miesięcznej raty kredytu.