Podstawowe prawa kredytobiorcy

Posted by admin on Wed, Apr 01 2015 08:40:00

Nie wszyscy ludzie rozumieją swoje prawa, dotyczące kredytowania potrzeb. Narażają się tym samym na duże problemy podczas podpisywania nieuczciwych umów. Nieuczciwość w podpisywaniu umów kredytowych występuje przede wszystkim w sektorze parabankowym, który ulega zbyt powolnym zmianom, aby uznać go za istotne korzystny ekonomiczne dla współczesnych gospodarstw domowych. W artykule poznasz podstawowe prawa kredytobiorców, a tym samym nauczysz się je egzekwować zgodnie z własnymi interesami. Nie dasz się też nabrać na informacje marketingowe, najczęściej zupełnie niezwiązane z rzeczywistością ekonomiczną.

Dostęp do pełnej informacji na temat twojego potencjalnego zobowiązania finansowego

Tak naprawdę wszystkie prawa kredytobiorcy są dostępne w ustawie o kredycie konsumenckim. Oczywiście niewiele osób sięga do przepisów prawa, bo po pierwsze są trudne w zrozumieniu, a po drugie zbyt długie, aby rozpatrywać je pod względem indywidualnego przypadku (niestety). Prawa kredytobiorcy nie są jednak zbyt trudne w zrozumieniu. Jeżeli chcesz zaciągnąć pożyczkę gotówkową lub kredyt, w jakiejkolwiek formie konkretna instytucja musi na życzenie udostępnić kompleksowe wiadomości o standardzie świadczonych usług. Jakiekolwiek nieścisłości w tym punkcie powinny wykluczyć współpracę, ograniczyć ją lub zmusić do kontaktu z rzecznikiem prawa konsumenta. O co pytać? Przede wszystkim o całkowity koszt kredytu, powiązany z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania. W tym wskaźniku otrzymasz informacje na temat kosztów ubezpieczeń prowizji i innych kosztów powiązanych ze zobowiązaniem.

Odstąpienie od umowy funkcjonuje aktywnie także na rynku kredytowym

Niektórzy pośrednicy kredytowi, szczególnie aktywni w sprzedaży niektórych produktów na kredyt zmuszają człowieka chwytami marketingowymi do zakupu określonego dobra. Podpisana umowa nie jest wyznacznikiem wieloletniej spłaty. Możesz ją rozwiązać w terminie kilkunastu dni. Często banki detaliczne zgadzają się na odstąpienie, np. w późniejszym terminie, jeżeli oszukany kredytobiorca zgłosi się do rzecznika prawa konsumenta i opisze krok po kroku swój problem. Nie jesteś zatem sam na tym rynku, ale możesz zaciągać profesjonalnej pomocy z instytucji zaufania publicznego, urzędów, itp. Przy każdym kredycie ma się znajdować formuła ewentualnego odstąpienia od umowy. Niektóre parabanki ukrywają ten standard, dlatego warto mieć zjawisko na uwadze podczas nawiązywania partnerstwa ekonomicznego.

Prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania do elastycznego wykorzystania

Niektóre instytucje finansowe mogą mówić, że musisz spłacać pożyczkę w ustalonym terminie, ale to nie do końca prawa. Masz prawo do wcześniejszej spłaty. Dzięki temu wychodzisz ze zobowiązania znacznie wcześniej i po prostu lepiej zaczynasz regulować gospodarkę domową. Oczywiście wcześniej o tym fakcie uprzedzaj bank lub parabank.

Eliminuj nieuczciwych partnerów na rynku kredytowym w pełni profesjonalnie

Warto mieć na uwadze powyższe prawa występujące na rynku kredytowym. Dzięki nim unikniesz większości problemów ze spłatą, a także poznasz lepiej indywidualne preferencje. Niektóre instytucje z oczywistych powodów zarobkowych ukrywają niektóre prawa lub nie informują o wszystkich właściwościach zobowiązania. Jeżeli wykryjesz taki nieuczciwy standard natychmiast zrezygnuj z perspektywy nawiązania partnerstwa. Nigdy bowiem nie ma sensu współpraca z nieuczciwym partnerem. Wszystkie powyższe właściwości wykorzystasz bez ponoszenia dodatkowych opłat. Są to wartości klasycznie zapisane w odpowiednich ustawach.