Najlepsze kredyty hipoteczne

Posted by admin on Wed, Nov 26 2014 13:32:00

Kredyty gotówkowe wciąż cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony klientów banków. Szczególnym rodzajem kredytu gotówkowego są kredyty hipoteczne, zawierane pod zabezpieczeniem hipotecznym, którym najczęściej jest nieruchomość, sprzęt dużej wartości, np.: maszyna produkcyjna lub grunt. Kredyt hipoteczny może otrzymać osoba mająca zameldowanie stale w Polsce, która posiada zdolność do czynności prawnych – to znaczy mają skończone 18 lat i sąd nie ograniczył jej praw obywatelskich. Aby otrzymać kredyt gotówkowy hipoteczny trzeba spełniać wymagania, być właścicielem zastawu i posiadać zdolność kredytową. Mężczyźni ubiegający się o kredyt hipoteczny muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kredyt hipoteczny najlepiej zaciągać w banku. Zdarza się, że parabanki żądają określonych sumy na poczet kredytu, a klient nie pozytywnej decyzji kredytowej i traci włożone w kredyt pieniądze. Banki od tego roku wymagają wkładu własnego w przypadku kredytów mieszkaniowych.

Wysoka stawka

Wyższe niż przy standardowych kredytach wymagania wynikają z wyższych kwot zaciąganych zobowiązań. Banki muszą mieć pewność, że pożyczkobiorca jest w stanie spłacać wysokie raty w wyznaczonym terminie i nie będzie zalegał ze spłatami. Kredyty hipoteczne przeznaczone są przeważnie na zakup mieszkania, budowę domu lub rozwój firmy. Aby ubiegać się o kredyt hipoteczny należy przedstawić dwa dokumenty potwierdzające tożsamość ze zdjęciem, np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy. Przed decyzją o zaciągnięciu tak dużego kredytu gotówkowego warto sprawdzić, czy posiadamy zdolność kredytową. Można to zrobić używając dostępnych w internecie kalkulatorów kredytu hipotecznego. Dzięki temu dowiemy się, czy mamy szansę na kredyt, czy też nasze starania nie mają sensu, bo bank i tak odmówi. Kredyt hipoteczny jest brany nawet na 30 lat. Przez ten czas nie jesteśmy faktycznym właścicielami nieruchomości i w razie nie spłacania kredytu bank może zająć nieruchomość. Zastaw nieruchomości jest skuteczną motywacją do spłacania rat.

Dokumenty potwierdzające dochody

Jeżeli mamy jakąś szansę na uzyskanie kredytu gotówkowego hipotecznego to możemy rozpocząć kompletowanie dokumentów potwierdzających źródło i wysokość dochodów: Do takich dokumentów zalicza się: zaświadczenia o wysokości średnich miesięcznych zarobków netto z ostatnich 3 miesięcy; oryginały umów -zlecenia oraz PIT-y z ostatnich dwóch lat wraz z oświadczeniem pracodawcy, że zamierza kontynuować z daną osobą ten rodzaj stosunku pracy jeszcze przez jakiś czas. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przedstawić w banku zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z podatkami oraz dokumenty rejestrowe firmy. Zmniejsza się ilość pozytywnie rozpatrywanych wniosków kredytowych dotyczących kredytów hipotecznych. Jest to związane z kryzysem ekonomicznym i trudną sytuacją finansową przedsiębiorstw i osób fizycznych. Banki odmawiają kredytowania podmiotów gospodarczych i osób o niestabilnej sytuacji finansowej. Kredytu hipotecznego nie otrzyma osoba pracująca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.